hr

Subversive Film Festival – odgoda projekcije filma ‘Mamac’

Na “Mamac” redatelja Marka Jenkina u suradnji sa Subversive Festivalom ipak ćemo se zakačiti drugom prilikom, jer projekciju prebacujemo na srijedu 1. srpnja. ​

Pratite nas i dalje za informacije o ostalim projekcijama.